Công nhân không phải chịu trách nhiệm

Ông Đoàn Ngọc Minh, phó giám đốc công ty, trả lời: Sau khi nhận được phản ánh, chúng tôi đã kiểm tra và thấy vụ việc này thuộc trách nhiệm của chuyền trưởng và công nhân ở đầu chuyền. Do vậy, chỉ có 2 người này phải chịu trách nhiệm. Giám đốc đã yêu cầu truy phát tiền lương cho số công nhân còn lại.