- Ban Quan hệ Lao động - Tổng LĐLĐ Việt Nam trả lời: Điều 2 Luật BHXH 2014 quy định về đối tượng đóng BHXH bắt buộc, trong đó có người lao động (NLĐ) là công dân Việt Nam làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn. Do đó, ông thuộc đối tượng bắt buộc phải đóng BHXH. Như vậy, ông và doanh nghiệp không thể thỏa thuận về việc không đóng BHXH bắt buộc. Theo quy định hiện hành, nếu doanh nghiệp và NLĐ thỏa thuận về việc không đóng BHXH sẽ bị xử phạt (điều 38 Nghị định 28/2020/ND-CP), cụ thể: phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với NLĐ có hành vi thỏa thuận với NSDLĐ không tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), tham gia không đúng đối tượng hoặc tham gia không đúng mức quy định; phạt tiền từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, BHTN tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với NSDLĐ với hành vi đóng BHXH, BHTN không đủ số người thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHTN mà không phải là trốn đóng. Đồng thời, công ty sẽ phải nộp số tiền lãi bằng 2 lần mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian không đóng.