Luật sư Trần Hữu Tín, Trưởng Văn phòng Luật sư Tín và Cộng sự, trả lời: Theo quy định tại khoản 3 điều 4 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH, khi phát hiện NLĐ vi phạm thỏa thuận bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ thì người sử dụng lao động có quyền yêu cầu NLĐ bồi thường theo thỏa thuận của hai bên. Trường hợp phát hiện NLĐ có hành vi vi phạm trong thời hạn thực hiện hợp đồng lao động thì xử lý theo trình tự, thủ tục xử lý việc bồi thường thiệt hại quy định tại khoản 2 điều 130 của Bộ Luật Lao động. Trường hợp phát hiện NLĐ có hành vi vi phạm sau khi chấm dứt HĐLĐ thì xử lý theo quy định của pháp luật dân sự và pháp luật khác có liên quan. Đề nghị ông Quang căn cứ theo quy định trên để thực hiện.