Công ty cũng đang sử dụng một số lao động tự do (freelancer), trả lương theo công việc, có tháng không có lương. Vậy công ty phải giao kết hợp đồng như thế nào?".

Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Theo quy định, HĐLĐ gồm các loại: không xác định thời hạn, xác định thời hạn từ đủ 12 đến 36 tháng, theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Theo đó, HĐLĐ thời vụ được ký kết trong trường hợp giao kết công việc giữa người sử dụng lao động và NLĐ là công việc có tính chất tạm thời, không thường xuyên hoặc công việc có thể hoàn thành trong thời hạn dưới 12 tháng... Như vậy, tùy theo tính chất công việc thỏa thuận với NLĐ mà DN lựa chọn loại HĐLĐ phù hợp. Lưu ý là hiện nay đang có tình trạng một số đơn vị lấy lý do lao động tự do để không ký HĐLĐ với NLĐ, điều này là trái quy định bởi loại hình lao động này cũng tương tự như các đối tượng lao động khác, chỉ không giống nhau ở một số điểm như mức lương, hình thức và thời hạn trả lương, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi… Do vậy khi ký HĐLĐ, DN cũng áp dụng quy định về loại HĐLĐ và chỉ cần điều chỉnh các nội dung trên cho phù hợp với với từng đối tượng lao động.