Nội dung thỏa ước lao động tập thể có nhiều điều khoản cao hơn luật quy định như: NLĐ được nghỉ một ngày và được nhận nguyên lương khi anh, chị em ruột qua đời; tiền ăn giữa ca 730.000 đồng/người/tháng; hỗ trợ tiền điện thoại theo vị trí công việc thấp nhất 100.000 đồng/người/tháng; hỗ trợ chi phí tham quan du lịch hằng năm cho NLĐ thấp nhất 2 triệu đồng/người...

Ký thỏa ước tại doanh nghiệp chưa có Công đoàn - Ảnh 1.

Đại diện hai đơn vị tại lễ ký kết

Tại lễ ký kết, ông Nguyễn Thanh Phúc, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xuất nhập khẩu RED, cam kết sẽ quan tâm, chăm lo đời sống NLĐ. Công ty hiện có 36 lao động, chưa thành lập Công đoàn cơ sở.

Tin-ảnh: N.Hà