Làm thủ tục chấm dứt hợp đồng

Ông Lê Văn Tài, giám đốc công ty, trả lời: Do công ty gặp khó khăn, hoạt động kinh doanh kém hiệu quả nên không thể tăng lương cho anh Tùng và tất cả NLĐ khác theo thỏa thuận. Chúng tôi cũng đã nói rõ việc này, mong NLĐ chia sẻ và cam kết khi làm ăn hiệu quả sẽ truy thưởng xứng đáng cho họ.

Việc anh Tùng xin nghỉ việc, nếu căn cứ theo thỏa thuận thì anh có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng xét về tình thì đã gây không ít khó khăn cho công ty. Tuy nhiên, do anh đã quyết nghỉ việc thì công ty cũng không giữ. Chúng tôi sẽ làm thủ tục chấm dứt hợp đồng cho anh trong thời gian sớm nhất.