Lương thử việc có đúng quy định? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

- Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo quy định tại điều 28 Bộ Luật Lao động, trong thời gian thử việc, tiền lương của NLĐ do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó. Mức lương này được hiểu là mức lương tương ứng với công việc mà NLĐ đảm nhận. Ví dụ NLĐ làm việc ở vị trí trưởng phòng thì mức lương nhận được trong thời gian thử việc bằng 85% lương của vị trí này. Hoặc nếu NLĐ làm việc ở vị trí kỹ thuật viên thì lương thử việc sẽ là 85% lương của công việc kỹ thuật viên. Do vậy, việc công ty quy định mức lương thử việc là "85% lương cơ bản" như NLĐ trình bày là mơ hồ và NLĐ cần trao đổi lại với người sử dụng lao động để tránh thiệt thòi.