Thời gian thử việc có được tính trợ cấp thôi việc? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Trước đây, theo Nghị định 05/2015/NĐ-CP, thời gian thử việc được tính là thời gian làm việc thực tế để tính trợ cấp thôi việc cho người lao động. Tuy nhiên, Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15-12-2018 đã bỏ quy định này. Do vậy, việc công ty không tính trợ cấp thôi việc cho thời gian thử việc của anh Minh là phù hợp quy định pháp luật.