Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, TP đề nghị đôn đốc, chỉ đạo thực hiện Luật BHXH (sửa đổi).

Theo đó, để thực hiện hiệu quả chính sách BHXH mới và khắc phục tình trạng trốn đóng, nợ đóng, chậm đóng BHXH nhằm bảo đảm quyền lợi của người lao động (NLĐ), Bộ LĐ-TB-XH đề nghị Sở LĐ-TB-XH các tỉnh, TP chủ động phối hợp chặt chẽ với BHXH, LĐLĐ và các cơ quan liên quan trên địa bàn tăng cường tuyên truyền giúp người sử dụng lao động và NLĐ nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyền lợi về BHXH.

Bên cạnh đó, phải cập nhật, nắm chắc số lượng doanh nghiệp được cấp phép đang hoạt động và NLĐ thuộc diện phải tham gia BHXH bắt buộc, kịp thời hướng dẫn thực hiện đúng quy định của Luật BHXH.

Định kỳ 6 tháng/lần, Sở LĐ-TB-XH các tỉnh, TP cung cấp thông tin về tình hình sử dụng và thay đổi lao động trên địa bàn cho cơ quan BHXH để đối chiếu, yêu cầu người sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc đầy đủ cho NLĐ.


Trích nộp đủ BHXH cho người lao động là trách nhiệm của người sử dụng lao động

Trích nộp đủ BHXH cho người lao động là trách nhiệm của người sử dụng lao động

Bộ LĐ-TB-XH cũng yêu cầu các cơ quan nêu trên phối hợp chặt chẽ trong việc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH; mạnh tay xử lý đối với các đơn vị cố tình trốn đóng, nợ đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp.

Tin- ảnh: K.An