Hiện Hội đồng Tiền lương quốc gia đang tính toán các phương án tăng lương nhưng sẽ lắng nghe doanh nghiệp báo cáo về tác động chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội đến doanh nghiệp. Đặc biệt năm nay, bộ phận kỹ thuật của Hội đồng Tiền lương quốc gia sẽ chuẩn bị nhiều phương án và quan trọng nhất là phân tích cơ sở của các phương án đưa ra. “Những năm trước, đại diện các bên xây dựng phương án gửi lên cho thành viên hội đồng rồi đưa ra thảo luận; nhưng năm nay, bộ phận kỹ thuật sẽ phân tích phương án của các bên nhằm thấy yếu tố hợp lý để cân nhắc lựa chọn phương án có cơ sở hơn” - ông Huân cho biết.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dự báo mức tăng lương tối thiểu năm 2017 sẽ thấp hơn mức tăng 12,4% của năm 2016 Ảnh: Trực Ngôn
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dự báo mức tăng lương tối thiểu năm 2017 sẽ thấp hơn mức tăng 12,4% của năm 2016 Ảnh: Trực Ngôn

Dù không khẳng định mức tăng là bao nhiêu nhưng Thứ trưởng Phạm Minh Huân dự báo mức tăng lương tối thiểu năm 2017 sẽ thấp hơn mức tăng 12,4% của năm 2016.

V.Duẩn