Trong đó, 1.085 CĐ cơ sở đã chủ động đứng ra đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động nâng giá trị bữa ăn ca của NLĐ từ 15.000 đồng trở lên. Ở những đơn vị còn khó khăn, CĐ tham gia với chủ doanh nghiệp cố gắng cải thiện, hỗ trợ một phần chi phí cho NLĐ. Nỗ lực này của các cấp CĐ đã góp phần cải thiện sức khỏe NLĐ, giúp họ an tâm làm việc lâu dài.

Đầu bếp chuẩn bị bữa ăn giữa ca cho công nhân tại Công ty TNHH Shing Việt (quận Thủ Đức, TP HCM)
Đầu bếp chuẩn bị bữa ăn giữa ca cho công nhân tại Công ty TNHH Shing Việt (quận Thủ Đức, TP HCM)

Trong năm 2016, CĐ đã đại diện, thương lượng, ký kết được 27.049 bản thỏa ước lao động tập thể, tăng 6,5% so với năm 2015. Tuy nhiên, vẫn còn 33,89% bản thỏa ước lao động tập thể ký kết có giá trị bữa ăn ca thấp hơn 15.000 đồng. Theo đánh giá, việc triển khai nghị quyết vẫn còn nhiều hạn chế. Có nơi chưa mạnh dạn đưa giải pháp ngừng việc tập thể nếu không thương lượng được nội dung bữa ăn giữa ca cho NLĐ hoặc đưa giải pháp khởi kiện nếu xảy ra ngộ độc thực phẩm tập thể vào các văn bản triển khai thực hiện của cấp mình.

Tin-ảnh: Đ.Viên