Đại diện Công ty TNHH Mol Logistics Việt Nam (quận Tân Bình, TP HCM) hỏi: "Theo quy định, trong thời gian người lao động (NLĐ) bị ốm đau sẽ được BHXH chi trả chế độ ốm đau và không phải đóng BHYT. Tuy nhiên, khi công ty báo giảm lao động ốm đau sau ngày 30 của tháng trước thì vẫn bị cơ quan BHXH thu tiền BHYT. Việc trích nộp BHYT của cơ quan BHXH như vậy có đúng quy định?".

BHXH TP HCM trả lời: NLĐ nghỉ ốm đau do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày ban hành kèm theo Thông tư 46/2016/TT-BYT hoặc nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng thì NLĐ và người sử dụng lao động không phải đóng BHYT nhưng NLĐ vẫn được hưởng quyền lợi BHYT. Trong trường hợp đơn vị báo giảm lao động nghỉ ốm sau ngày 30 của tháng trước (đã đóng tiền thẻ BHYT) thì đơn vị khẩn trương nộp hồ sơ giải quyết chế độ cho NLĐ. Sau khi hồ sơ được duyệt, cơ quan BHXH sẽ giảm thu số tiền BHYT đã thu theo quy định.