Nghỉ quá 20 ngày trong năm

Trần Văn Hùng (Công ty Lê Văn, quận 7, TP HCM)

- Bà Đỗ Thị Bích Ngọc, giám đốc công ty, trả lời: Anh Hùng đã nhiều lần vi phạm nội quy lao động. Chỉ tính riêng trong năm 2015, anh đã nghỉ việc không xin phép 24 ngày. Khi công ty yêu cầu giải trình, anh cũng không thực hiện một cách nghiêm túc. Vừa qua, anh tiếp tục tái phạm, nghỉ làm việc không xin phép liên tục 2 lần trong tháng; theo nội quy lao động, vi phạm này bị xử lý hình thức khiển trách. Sau khi bị xử lý kỷ luật khiển trách, anh Hùng bất mãn, tiếp tục nghỉ việc không phép 1 ngày. Căn cứ theo quy định của nội quy lao động và pháp luật lao động, công ty sa thải anh Hùng vì nghỉ việc 20 ngày cộng dồn trong năm, quyết định sa thải có hiệu lực ngay.