Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo quy định tại điều 7 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, thuyền viên thuộc thuyền bộ làm việc trên tàu Việt Nam đang hoạt động ở nước ngoài nằm trong danh mục ngành, nghề, công việc đặc thù nên khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ phải tuân thủ thời gian báo trước dành riêng cho đối tượng đặc thù. Cụ thể, khi NLĐ làm ngành, nghề, công việc đặc thù đơn phương chấm dứt HĐLĐ hoặc người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ thì thời hạn báo trước ít nhất 120 ngày đối với HĐLĐ không xác định thời hạn hoặc HĐLĐ xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên; ít nhất bằng 1/4 thời hạn của HĐLĐ có thời hạn dưới 12 tháng. Căn cứ quy định trên, trường hợp anh Nam muốn đơn phương chấm dứt HĐLĐ phải báo trước cho doanh nghiệp ít nhất 120 ngày.