Chúng tôi phải làm thủ tục gì để chốt được sổ BHXH nhằm bảo đảm quyền lợi cho NLĐ?".

- Đại diện BHXH Việt Nam trả lời: Theo quy định tại khoản 1, điều 34 Quyết định 959/QĐ-BHXH, đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị cấp sổ BHXH cho NLĐ; phối hợp với cơ quan BHXH xác nhận quá trình tham gia BHXH trên sổ khi NLĐ chấm dứt HĐLĐ. Vì vậy, công ty hướng dẫn NLĐ quay trở về đơn vị cũ yêu cầu cấp, xác nhận sổ BHXH để cơ quan BHXH làm căn cứ ghi và xác nhận bổ sung thời gian tham gia tại đơn vị và bàn giao sổ BHXH cho NLĐ quản lý.

Người lao động không nộp sổ làm sao chốt? - Ảnh 1.

Đối với trường hợp đơn vị cũ còn nợ tiền đóng BHXH, giải thể, phá sản hoặc không còn tồn tại, NLĐ có thể đề nghị cơ quan BHXH cấp và xác nhận quá trình tham gia trên sổ BHXH đến thời điểm đơn vị đã đóng đủ.