Liên quan đến công văn khẩn của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội TP HCM đề nghị hướng dẫn tháo gỡ một số vướng mắc khi thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, mới đây, Cục Việc làm (Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội) đã có văn bản trả lời. 

Cụ thể, về khái niệm "Người sử dụng lao động" thì theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg chỉ có "doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh" mới thuộc đối tượng áp dụng.

Về đối tượng được hỗ trợ chính sách, theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 8 Nghị định 145/2020/NĐ-CP thì tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động bao gồm cả thời gian nghỉ thai sản, nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng (không tham gia BHXH nhưng vẫn có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH). Do vậy, người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản hay nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau thuộc đối tượng được hỗ trợ tiền thuê nhà nếu đủ điều kiện theo quy định tại Quyết định 08.

Người lao động nghỉ thai sản, ốm đau vẫn được hỗ trợ tiền thuê nhà - Ảnh 1.

Người lao động thuê trọ trong khoảng thời gian từ 1-2 đến 30-6-2022 thuộc đối tượng được hỗ trợ

Theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 7 Quyết định 08, đối với người lao động đang làm việc, doanh nghiệp có thể gửi danh sách người lao động đề nghị cơ quan BHXH xác nhận gộp 2 hoặc 3 tháng. Riêng đối với người lao động quay lại thị trường lao động, doanh nghiệp phải gửi danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà hàng tháng đến cơ quan BHXH trước ngày 15 hàng tháng, không quy định cho phép gộp 2 hoặc 3 tháng.

Về thời gian thực hiện chính sách thì dù Quyết định 08 có hiệu lực từ 28-3-2022 nhưng nếu người lao động thuê trọ trong khoảng thời gian từ 1-2 đến 30-6-2022 vẫn được hưởng chính sách nếu đủ điều kiện.

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 7 Điều 7 và khoản 7 Điều 11 Quyết định 08 thì trong 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được kinh phí hỗ trợ người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả cho người lao động. Đồng thời, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thanh quyết toán theo quy định. Trường hợp doanh nghiệp vi phạm trong việc chi trả hỗ trợ, thanh quyết toán kinh phí thì sẽ áp dụng xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính, kế toán.

MAI CHI