Tại hội thảo chuyên đề "Lao động trong khu vực doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài - Thực trạng và giải pháp" do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức mới đây tại Hà Nội, ông Ngọ Duy Hiểu, đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban Quan hệ Lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chỉ rõ 3 nguyên nhân việc DN có vốn đầu tư nước ngoài (DN FDI) "sa thải" NLĐ trên 35 tuổi. Đó là, một số ngành, nghề không phù hợp với NLĐ sau tuổi 35; DN phải trả lương cao, đóng BHXH cao hơn cho NLĐ có thâm niên và một số NLĐ sau tuổi 35 không đáp ứng được yêu cầu công việc, trong lúc nguồn lao động trẻ dồi dào.

Nhiều hệ lụy từ việc “sa thải” lao động lớn tuổi - Ảnh 1.

Sau khi bị "sa thải", 24,2% người lao động có nguy cơ bệnh tật; 38,1% ạo gánh nặng cho gia đình và địa phương

Đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng nhấn mạnh, có rất nhiều hậu quả, hệ lụy từ việc sa thải NLĐ ở tuổi sau 35, mà lớn nhất là vấn đề an sinh xã hội trong tương lai; vấn đề tìm kiếm, bố trí việc làm mới cho NLĐ; tạo tâm lý bất an xã hội, có thể dẫn đến các vấn đề tiêu cực khác. 

Qua khảo sát. sau khi bị "sa thải", 24,2% NLĐ có nguy cơ bệnh tật; 38,1% NLĐ tạo gánh nặng cho gia đình và địa phương; 27% NLĐ chưa chắc đã có cơ hội để phát huy; 15,2% NLĐ không có sức khỏe, mất khả năng lao động; 19% NLĐ bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội hoặc việc làm xấu; 12,8% NLĐ có gia đình lục đục, lăng mạ nhau; 11,2% NLĐ bị phân biệt đối xử, kỳ thị.

Tin -ảnh: K.Linh