Tính đến hết tháng 6-2017, tổng số nợ đọng BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 13.488 tỉ đồng, chiếm 5,2% tiền phải thu. Trong đó nợ BHXH là 9.682 tỉ đồng, nợ BHTN là 540 tỉ đồng và nợ BHYT là 3.625 tỉ đồng. Đáng chú ý, trong tổng số nợ BHYT thì nợ ngân sách chiếm tỉ lệ rất lớn. Cụ thể, lũy kế đến hết tháng 6, tổng số tiền đóng BHYT cho các đối tượng chính sách được ngân sách nhà nước cấp mà các địa phương còn nợ đã lên tới 2.221 tỉ đồng. Tình trạng chậm đóng, nợ đọng BHXH xảy ra ở tất cả các địa phương, đứng đầu là Hà Nội, Sơn La, Gia Lai, Bình Thuận, TP HCM.

Nợ BHXH có xu hướng tăng - Ảnh 1.

Bảo đảm quền thụ hưởng BHXH của người lao động là trách nhiệm của người sử dụng lao động

Nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, hiện BHXH Việt Nam đang phối hợp với các bộ, ngành và Tổng LĐLĐ Việt Nam xây dựng dự thảo nghị định nhằm giải quyết rốt ráo tình trạng nợ BHXH tại các doanh nghiệp (DN), nhất là DN phá sản, giải thể hoặc có chủ bỏ trốn. Theo đó, nếu DN giải thể, phá sản ở thời điểm nào thì người lao động sẽ được chốt sổ tại thời điểm đó. Nguồn tiền thanh lý tài sản DN được ưu tiên đóng BHXH; trường hợp không đủ thì được bảo đảm bằng khoản tiền lãi mà người sử dụng lao động phải nộp khi nợ tiền đóng BHXH. Phương án này không hoàn toàn bảo đảm đúng nguyên tắc đóng - hưởng theo quy định của Luật BHXH. 

Tin-ảnh: K.An