Thỏa ước có hiệu lực trong thời gian 3 năm, với nhiều nội dung có lợi cho NLĐ như: Hằng năm, nếu chưa nghỉ hết phép sẽ được tiếp tục nghỉ phép đến hết quý I năm sau; được hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ; mức lương thử việc bằng 85%. Ngoài ra, NLĐ còn được hỗ trợ ma chay, cưới hỏi, thăm bệnh... từ 300.000 đến 2 triệu đồng/lần; NLĐ được mua bảo hiểm 24/7...

Ổn định phúc lợi bằng thỏa ước - Ảnh 1.

Đại diện hai đơn vị tại lễ ký kết

Công ty TNHH Vật liệu xây dựng xi măng SCG Việt Nam có 62 lao động, chưa thành lập Công đoàn cơ sở. Đây là doanh nghiệp thứ 5 chưa có tổ chức Công đoàn được LĐLĐ quận 3 ký kết thỏa ước từ đầu năm đến nay.

Tin-ảnh: H.Đào