LÝ THỤC DUYÊN (tỉnh Bình Định) hỏi: "Tôi có gần 20 năm làm việc tại công ty và đã ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Do sức khỏe yếu nên mới đây tôi nộp đơn xin nghỉ việc. Thế nhưng, công ty yêu cầu tôi phải ký giấy tự nguyện không nhận trợ cấp thôi việc thì mới giải quyết cho nghỉ. Nếu tôi không ký giấy nhưng vẫn nghỉ việc thì có vi phạm quy định pháp luật không?".

Luật sư NGUYỄN VĂN PHÚC, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Khoản 1 điều 35 Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn; ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng; ít nhất 3 ngày làm việc nếu làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng. Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ. Đối chiếu với trường hợp trên, nếu không ký giấy tự nguyện không nhận trợ cấp thôi việc nhưng có nộp đơn xin nghỉ việc và báo trước 45 ngày thì công ty phải giải quyết cho bà nghỉ việc theo quy định. Trường hợp công ty không giải quyết, bà có thể liên hệ cơ quan quản lý lao động tại địa phương yêu cầu can thiệp bảo vệ quyền lợi.