Tại đại hội, các đại biểu đã bầu ra ban chấp hành LĐLĐ huyện nhiệm kỳ mới gồm 21 thành viên, có trình độ chuyên môn từ cao đẳng đến thạc sĩ. Ông Châu Văn Tuấn tiếp tục đảm nhận trọng trách chủ tịch LĐLĐ huyện Hóc Môn.

Phấn đấu 100% doanh nghiệp trên 20 lao động có tổ chức Công đoàn - Ảnh 1.

Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Hóc Môn nhiệm kỳ 2012-2017 nhận cờ thi đua xuất sắc do LĐLĐ TP HCM trao tặng

Trong nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Hóc Môn phấn đấu hoàn thành 14 chỉ tiêu. Cụ thể, thành lập CĐ cơ sở trong 100% doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên; 60% CĐ cơ sở có từ 100 lao động trở lên đạt loại vững mạnh; kết nạp mới từ 10.000 đoàn viên CĐ trở lên; bồi dưỡng, giới thiệu 400-500 đoàn viên CĐ ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; hằng năm, 100% đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức và 50%-60% DN đủ điều kiện tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại định kỳ…

Dịp này, Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Hóc Môn nhiệm kỳ 2012-2017 đã vinh dự nhận cờ thi đua xuất sắc do LĐLĐ TP HCM trao tặng.

Tin-ảnh: M.Ch