Luật sư Đặng Anh Đức, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, trả lời: Theo khoản 3 điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29-12-2015 và điểm 2.3 khoản 2 điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14-4-2017, các khoản thu nhập sau đây sẽ không tính vào tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc gồm: Tiền thưởng theo quy định tại điều 103 Bộ Luật Lao động 2012; tiền thưởng sáng kiến, tiền ăn giữa ca, khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động (NLĐ) có thân nhân bị chết, NLĐ có người thân kết hôn, khi sinh nhật của NLĐ; trợ cấp NLĐ gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, NLĐ gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị bệnh nghề nghiệp; các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo khoản 11 điều 4 Nghị định 05/2015/NĐ-CP. Như vậy, phụ cấp xăng xe, điện thoại không thuộc thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc.