Ông Lâm Văn Tưởng, phụ trách pháp chế, trả lời: Công ty cho phép người lao động đem theo điện thoại nhưng có quy định hạn chế sử dụng trong giờ làm việc. Nội quy lao động của công ty có nêu rõ người lao động chỉ sử dụng để nghe trong trường hợp thật sự cần thiết (có liệt kê rõ các tình huống được sử dụng) để tránh ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Tuy nhiên, chị Thủy lại thường xuyên gọi điện thoại trong giờ làm, có khi gọi kéo dài hơn 30 phút. Hành vi của chị Thủy đã bị quản lý nhắc nhở, lập biên bản nhiều lần, thậm chí đã bị xử lý kỷ luật kéo dài thời gian nâng lương. Tuy nhiên, trong thời gian chấp hành kỷ luật, chị Thủy tiếp tục tái phạm. Theo quy định của công ty, người lao động tái phạm trong thời gian đang chấp hành hình thức kỷ luật sẽ bị sa thải. Do vậy, lý do công ty sa thải chị Thủy là hợp lý. Bộ Luật Lao động không quy định trước khi sa thải phải báo trước 45 ngày.