Bà Phạm Lệ Hà, phó giám đốc công ty, trả lời: Do áp lực giao hàng, công ty đã thỏa thuận với CN làm thêm giờ. Tuy nhiên, do hàng lỗi nhiều, năng suất lao động không đạt nên công ty buộc phải kéo dài thời gian làm việc hơn dự tính. Tuy nhiên, qua trao đổi với cơ quan chức năng, chúng tôi nhận thấy cách bố trí tăng ca như vậy là chưa phù hợp. Sắp tới chúng tôi sẽ điều chỉnh kế hoạch cho hợp lý và vẫn cho CN nghỉ Tết vào ngày 26 tháng chạp.