Theo khoản 2, điều 91 Bộ Luật Lao động 2019 quy định: Mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ. Tuy nhiên, từ trước đến nay Chính phủ chỉ đưa ra mức lương tối thiểu vùng.

Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy đinh, mức lương tối thiểu vùng của doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng I, lương tối thiểu vùng đang áp dụng 4.420.000 đồng/tháng; vùng II là 3.920.000 đồng/tháng; vùng III là 3.430.000 đồng/tháng; vùng IV là 3.070.000 đồng/tháng.

Sẽ có mức lương tối thiểu giờ - Ảnh 1.

Việc có một mức lương tối thiểu theo giờ là hoàn toàn cần thiết để người lao động làm việc linh hoạt về thời gian hơn. Ảnh: N.Tú

Vì vậy, mới đây, tại dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến đề xuất mức lương tối thiểu theo giờ để bao quát được tất cả các khía cạnh của quan hệ lao động hiện nay.

Hiện mức lương tối thiểu vùng mới chỉ khái quát đến mức độ vùng nhưng còn nhiều trường hợp, người lao động làm việc không trọn thời gian, linh hoạt và không ổn định, lâu dài để được áp dụng mức lương tối thiểu vùng.

Do đó, với những người lao động trên, việc có một mức lương tối thiểu theo giờ là hoàn toàn cần thiết để làm căn cứ thoả thuận trả lương cho người lao động làm các công việc linh hoạt về thời gian, trong thời gian ngắn tại các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ.

Theo dự thảo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề xuất: Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I, mức lương tối thiểu vùng 4,68 triệu đồng/tháng, mức lương tối thiểu giờ 22.500 đồng/giờ; vùng II, mức lương tối thiểu vùng 4,16 triệu đồng/tháng, mức lương tối thiểu giờ 20.000 đồng/giờ; vùng III, mức lương tối thiểu vùng 3,63 triệu đồng/tháng, mức lương tối thiểu giờ 17.500 đồng/giờ; vùng IV, mức lương tối thiểu vùng 3,25 triệu đồng/tháng, mức lương tối thiểu giờ 15.600 đồng/giờ.

H.Lê