Đây là điểm mới đáng chú ý tại Bộ Luật Lao động năm 2019 do Quốc hội XIV thông qua ngày 20-11-2019, có hiệu lực từ 1-1-2021.

Sẽ có thêm tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp - Ảnh 1.

Hiện nay tổ chức Công đoàn luôn quan tâm, chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho người lao động tại cơ sở

Theo quy định tại khoản 3, Điều 3 Bộ luật này: Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở là tổ chức được thành lập trên cơ sở tự nguyện của người lao động tại một đơn vị sử dụng lao động nhằm mục đích bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong quan hệ lao động thông qua thương lượng tập thể hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật về lao động. Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở bao gồm Công đoàn cơ sở và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp.

Trong khi đó, Bộ Luật Lao động năm 2012 chỉ quy định tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở là Ban chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở nơi chưa thành lập Công đoàn cơ sở.

Như vậy, kể từ đầu năm 2021, khi Bộ Luật Lao động mới có hiệu lực, sẽ có thêm tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp.

H.Lê