Bà Lê Thúy Linh, Trưởng Phòng Nhân sự Công ty TNHH Tâm Minh, trả lời: Do sơ xuất của bộ phận lao động tiền lương nên công ty đã đóng BHXH cho anh Hưng không đúng với mức lương thực tế. Khi nhận được phản ánh của anh, công ty đã đề nghị trả khoản tiền BHXH chênh lệch nhưng anh Hưng không đồng ý. Hiện tại, công ty đang tham khảo thủ tục tại cơ quan BHXH để truy đóng BHXH cho anh Hưng.