Nhiều ý kiến đề xuất dự thảo cần phải quy định cụ thể mức suy giảm khả năng lao động ở từng ngành nghề để bảo đảm quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động. Đơn cử như công nhân may mặc trên 55 tuổi thì thị lực và sức khỏe đã giảm rõ rệt; lao động nữ ngành thủy sản chủ yếu làm việc trong môi trường lạnh vì vậy dễ mắc các chứng bệnh về xương khớp, từ đó sức khỏe cũng yếu dần. Nhiều ý kiến đề xuất dự thảo cần nêu rõ các danh mục ngành nghề độc hại, ngành nghề nguy hiểm, ngành nghề đòi hỏi kỹ thuật cao, trí tuệ…

Sóc Trăng: Cân nhắc kỹ về lộ trình tăng tuổi hưu - Ảnh 1.

Các đại biểu góp ý tại hội nghị

Các đại biểu cũng đề nghị trong quá trình thực hiện cần cân nhắc kỹ lưỡng về lộ trình tăng tuổi hưu, kịp thời điều chỉnh, bổ sung theo thực tế và các vấn đề phát sinh nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất giữa quy định của Bộ Luật Lao động, Luật BHXH và pháp luật có liên quan; bảo đảm tính khách quan, công bằng, công khai, minh bạch trong việc thực hiện quy định về tuổi nghỉ hưu và bảo đảm hài hòa tính kế thừa, ổn định và phát triển.

T.Ngôn