Theo quy định tại Khoản 3 Điều 53 Luật Việc làm thì người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) bị chấm dứt hưởng TCTN trong trường hợp hưởng lương hưu hằng tháng. Theo quy định tại Khoản 4 Điều 21 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12-3-2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) thì người bị chấm dứt hưởng TCTN vào những ngày trong tháng hưởng TCTN thì vẫn được hưởng TCTN của cả tháng đó. Do đó, người lao động (NLĐ) có thể có 1 tháng vừa hưởng TCTN  vừa hưởng lương hưu.

Theo quy định của Luật BHXH và văn bản hướng dẫn thì thời điểm hưởng lương hưu của NLĐ được bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng dương lịch. Trong khi đó, theo quy định tại Khoản 3 Điều 50 Luật Việc làm và văn bản hướng dẫn thì thời điểm hưởng TCTN được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng TCTN; mỗi tháng hưởng TCTN được tính từ ngày NLĐ bắt đầu hưởng TCTN đến ngày đó của tháng sau trừ 1 ngày.

Sửa quy định nhằm tránh trùng hưởng trợ cấp thất nghiệp - Ảnh 1.

Đăng ký nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM

Như vậy, từ thời điểm ngày đầu tiên của tháng hưởng TCTN đến ngày đầu tiên của tháng hưởng chế độ hưu trí NLĐ sẽ không có khoản tài chính nào để bù đắp, duy trì cuộc sống trong khi NLĐ đang khó khăn về tài chính do tình trạng mất việc làm. Do đó, quy định tại Khoản 4 Điều 21 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP nhằm bảo đảm quyền lợi cho NLĐ theo nguyên tắc chia sẻ giữa những người tham gia BHTN.

Tuy nhiên, tiếp thu kiến nghị của cử tri về việc tránh tình trạng trùng hưởng trợ cấp, trong thời gian tới, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền khi sửa đổi, bổ sung Nghị định số 28/2015/NĐ-CP.

Tin -ảnh: Đ.Viên