Sẽ trả các khoản phụ cấp

Ông Võ Thành Tâm, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Đúng là trong thời gian chờ việc sau khi nghỉ thai sản, chị Liên chỉ được trả lương cơ bản chứ không có phụ cấp. Sau khi nhận được khiếu nại của chị, giám đốc đã yêu cầu phòng nhân sự xem xét lại các quy định và nội dung thỏa thuận giữa hai bên trong thời gian nghỉ sau thai sản. Tuy không có thỏa thuận cụ thể nhưng công ty đồng ý chi trả các khoản phụ cấp cho chị Liên và trong tháng 1-2017 sẽ bố trí công việc cũ cho chị.