Khi tôi không đồng ý với quyết định điều chuyển thì công ty đề nghị nộp đơn xin nghỉ việc…".

Ông Lê Đình Ngân, phó giám đốc công ty, trả lời: Trong quá trình làm việc, chị Như và các đồng nghiệp trong bộ phận có nhiều mâu thuẫn, làm ảnh hưởng đến công việc chung. Công ty đã vài lần đề nghị chuyển chị Như sang bộ phận khác nhưng chị không đồng ý. Vừa qua, mâu thuẫn giữa chị và một số đồng nghiệp lên đến đỉnh điểm, đã xảy ra gây gổ dẫn đến ẩu đả tại nơi làm việc. Một lần nữa, công ty đề nghị chuyển sang bộ phận khác nhưng chị khăng khăng không đồng ý. Trong thời gian chị Như nghỉ phép, trưởng bộ phận đã có văn bản đề nghị trả chị về phòng nhân sự. Vì vậy, công ty buộc phải quyết định chuyển chị sang bộ phận khác. Do chị không đồng ý thay đổi vị trí làm việc nên công ty có đề nghị thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Lúc đầu, chị Như không đồng ý nhưng hiện đã chấp thuận sau khi công ty đồng ý mức bồi thường do chị đưa ra.