Công ty hứa hỗ trợ tôi 2 tháng lương nhưng sau đó không thực hiện lời hứa…".

Bà Lê Phương Linh, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Sau khi ký hợp đồng, chị Ngọc làm việc không tích cực, liên tục để xảy ra sai sót nên công ty đề nghị thỏa thuận chấm dứt hợp đồng và hứa hỗ trợ chị 2 tháng lương. Tuy nhiên chị không đồng ý. Một thời gian sau, do chị liên tục không hoàn thành nhiệm vụ theo hợp đồng nên bị công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng. Khi đó, công ty không có nghĩa vụ phải hỗ trợ chị 2 tháng lương.