Thời gian nghỉ được tính vào giờ làm việc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM trả lời: Theo quy định tại điều 105 Bộ Luật Lao động năm 2012 thì quy định"Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau". Khoản 2 điều 108 Bộ Luật Lao động năm 2012 cũng quy định "Trường hợp làm việc ban đêm thì người lao động được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút, tính vào thời giờ làm việc". Do đó, theo nội dung ông hỏi thì công ty tổ chức làm việc vào khung giờ làm việc ban đêm nên người lao động được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút tính vào giờ làm việc theo quy định tại khoản 2 điều 108 Bộ Luật Lao động năm 2012 nêu trên.