Do vậy, tình trạng thiếu hụt lao động không lớn, bình quân từ 3% đến 4%, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, mức độ di chuyển lao động trong các doanh nghiệp bình quân cũng chỉ từ 6% đến 8%. Trong tháng 3, TP HCM cần khoảng 30.000 lao động cho các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập. Tuy nhiên, việc phát triển thị trường lao động vẫn chưa đồng bộ, còn thể hiện sự chênh lệch cung - cầu lao động về số lượng. Đặc biệt, chất lượng chưa phù hợp yêu cầu phát triển kinh tế và hội nhập. Nghịch lý ở TP HCM hiện nay là đang rất thừa lao động phổ thông nhưng lại thiếu nhân lực có trình độ cao cho những ngành nghề nằm trong định hướng phát triển.

TP HCM đang dư thừa lao động phổ thông - Ảnh 1.

Về lâu dài, ông Tuấn cho rằng cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh sự liên kết, hợp tác đồng bộ các hoạt động hướng nghiệp, tuyển sinh, đào tạo, thực hành gắn kết nhu cầu sử dụng lao động; kết nối cổng thông tin hướng nghiệp, thông tin đào tạo, việc làm thành phố với các tỉnh, thành, khu vực và quốc gia; điều tra, khảo sát việc làm của sinh viên và nhu cầu thị trường lao động về xu hướng việc làm và học nghề; hướng dẫn hỗ trợ các doanh nghiệp hoạch định chiến lược tuyển dụng, sử dụng nhân lực trung hạn và dài hạn.

G.Nam