Trong đó, nhu cầu nhân lực tập trung ở các ngành kinh doanh - thương mại, dịch vụ phục vụ, dệt may - giày da, dịch vụ thông tin tư vấn - chăm sóc khách hàng, vận tải và công nghệ thông tin.

Quý II, III/2020, các doanh nghiệp ổn định sản xuất - kinh doanh, nhu cầu nhân lực chuyển dịch theo hướng gia tăng lao động có trình độ, tay nghề, tập trung ở các ngành: cơ khí, công nghệ thông tin - điện tử, kiến trúc - kỹ thuật công trình xây dựng, vận tải (cần khoảng 158.600 chỗ làm việc). Riêng quý IV/2020 cần khoảng 82.600 chỗ làm việc, đây là khoảng thời gian cuối năm, các doanh nghiệp tập trung sản xuất - kinh doanh phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất trong năm.

TP HCM: Quý I/2020 cần 81.800 lao động - Ảnh 1.

Nhu cầu nhân lực ngành kiến trúc - kỹ thuật công trình xây dựng sẽ tăng cao trong năm 2020

Ngoài ra, nhu cầu nhân lực qua đào tạo năm 2020 chiếm 85%, trong đó trình độ sơ cấp nghề và công nhân kỹ thuật lành nghề chiếm 25,68%, trung cấp chiếm 21,53%, cao đẳng chiếm 17,99%, đại học trở lên chiếm 19,8%.

Tin-ảnh: T.Đồng