Trả đủ lương thử việc cho người lao động

Nguyễn Hùng Thuật (Công ty Thái Tài, quận 2, TP HCM)

- Bà Lâm Kim Ngọc, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Sau khi nhận được khiếu nại của anh Thuật, chúng tôi đã kiểm tra và biết trước khi nghỉ việc anh Thuật có báo cáo với quản lý nhưng người này quên không thông báo cho phòng nhân sự. Chúng tôi sẽ thanh toán đầy đủ tiền lương những ngày anh Thuật đã làm việc.