Trả lại phần thu vượt

Bà Huỳnh Thị Ngọc Hằng, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Sau khi kiểm tra, chúng tôi thấy khiếu nại của anh Quân là có cơ sở. Tuy nhiên, việc bảo hiểm bồi thường chỉ xảy ra mới đây, sau khi anh Quân nghỉ việc nên công ty chưa truy trả cho anh phần thu vượt quá số tiền phải bồi thường. Sau lễ, công ty sẽ thanh toán đầy đủ cho anh.