Lê Hồng Duyên (huyện Đức Hòa, tỉnh Long an) thắc mắc: "Mới đây, công ty hết hàng nên cho chúng tôi nghỉ chờ việc 20 ngày, hưởng lương chờ việc bằng lương tối thiểu vùng. Những ai không đồng ý với phương án trả lương của công ty thì bị dọa chuyển sang chi nhánh ở tỉnh Bình Dương làm việc. Công ty hành xử như vậy có đúng quy định pháp luật không?".

- Luật sư Trần Hữu Trí, Trưởng Văn phòng Luật sư Trí và Cộng sự trả lời: Khoản 3 điều 98 Bộ Luật Lao động quy định nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động (NLĐ) hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. Như vậy, việc công ty không thỏa thuận mà áp mức lương tối thiểu vùng trong thời gian NLĐ nghỉ chờ việc là sai. Mặt khác, địa điểm làm việc của người lao động đã thể hiện rõ trong hợp đồng lao động. Cho nên, nếu công ty muốn chuyển lao động đến các địa điểm làm việc khác với hợp đồng thì cũng phải thỏa thuận với NLĐ. Từ những phân tích trên, đề nghị NLĐ liên hệ với Công đoàn hoặc cơ quan quản lý lao động ở địa phương để được can thiệp, bảo vệ quyền lợi.