Trả lương làm thêm giờ cho người lao động - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

- Ông Trần Văn Triều, giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo quy định của Bộ Luật Lao động, thời giờ làm việc bình thường của người lao động là không quá 8 giờ trong 1 ngày và 48 giờ trong 1 tuần. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần. Trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 1 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 1 tuần. Luật cũng quy định tiền lương phải được trả đầy đủ, đúng hạn, đồng thời khi người lao động làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động thì được tính thêm tiền làm thêm giờ ít nhất bằng 150% vào ngày thường; vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%; vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày. Căn cứ quy định trên, công ty chị Hoa áp dụng thời giờ làm việc bình thường theo tuần nhưng yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần mà không trả tiền tăng ca là trái quy định pháp luật.