Không trả lương làm thêm giờ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

- Ông Hồ Đức Ngọc, giám đốc công ty, trả lời: Theo quy định của Bộ Luật Lao động, người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ/ngày nhưng không quá 48 giờ/tuần. Công ty chúng tôi quy định thời gian làm theo tuần, cụ thể một ngày làm việc 10 giờ và bảo đảm không quá 48 giờ/tuần. Như vậy, số giờ làm việc là trong chuẩn giờ làm việc theo quy định của pháp luật, không phải giờ tăng ca nên không có cơ sở tính tiền làm thêm giờ cho CN. Vào thời điểm có tăng ca, tức số giờ làm việc vượt quá 48 giờ/tuần, công ty vẫn tính tiền làm thêm giờ cho CN theo quy định.