Ông Lê Ngọc Lắm, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Khi công ty sáp nhập 2 bộ phận thì dôi dư một số lao động, trong đó có chị Hà. Công ty đưa ra 2 lựa chọn: Đi đào tạo lại để bố trí việc làm mới hoặc thỏa thuận nghỉ việc. Chị Hà chọn nghỉ việc và được công ty làm thủ tục, chốt sổ BHXH. Sau khi nhận được khiếu nại, chúng tôi đã rà soát lại trường hợp chị Hà và thấy rằng công ty đã vi phạm thời hạn báo trước. Do vậy, công ty đã gửi thư xin lỗi và chuyển trả tiền lương những ngày không báo trước cho chị. Việc tuyển mới nhân sự là do yêu cầu công việc chứ không phải như chị Hà suy luận.

Trả lương những ngày không báo trước - Ảnh 1.