Trừ tiền lương do đi làm trễ? - Ảnh 1.

- Luật sư Đặng Anh Đức, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, trả lời: Điều 128 Bộ Luật Lao động năm 2012 quy định những trường hợp cấm khi xử lý kỷ luật lao động gồm: Xâm phạm thân thể, nhân phẩm của NLĐ; dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động; xử lý kỷ luật lao động đối với NLĐ có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động. Như vậy, việc quy định trừ vào tiền lương của NLĐ khi có hành vi vi phạm nội quy lao động như đi làm muộn trong trường hợp của ông là không đúng so với quy định của pháp luật. Ông có quyền khiếu nại lên lãnh đạo công ty hoặc Công đoàn cơ sở để được giải quyết.