Có phải trả tiền phép năm?

Ông Trần Văn Triều, giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo quy định, khi người lao động (NLĐ) thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ. Trừ trường hợp thôi việc, mất việc, những trường hợp khác thì thời gian nghỉ hằng năm và trả tiền những ngày chưa nghỉ do doanh nghiệp quy định trong quy chế hoạt động. Tiền lương làm căn cứ trả được tính như sau: Đối với NLĐ đã làm việc từ đủ 6 tháng trở lên là tiền lương bình quân theo HĐLĐ của 6 tháng liền kề trước khi thôi việc, bị mất việc làm. Đối với NLĐ chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm vì các lý do khác là tiền lương bình quân theo HĐLĐ của 6 tháng liền kề trước khi người sử dụng lao động tính trả bằng tiền những ngày chưa nghỉ hằng năm. Đối với NLĐ có thời gian làm việc dưới 6 tháng là tiền lương bình quân theo HĐLĐ của toàn bộ thời gian làm việc.