BHXH TP HCM trả lời: Theo Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC, một người cùng lúc thuộc nhiều nhóm đối tượng thì sẽ đóng theo thứ tự từ trên xuống dưới, từ nhóm 1 đến nhóm 5. Như vậy, với các quân nhân xuất ngũ đã được đóng BHYT do ngân sách theo nhóm 3 thì sau khi xuất ngũ đi làm lại thuộc vào nhóm 1 thì phải đóng tại đơn vị đang đi làm. Phần đã đóng trước đó được giảm lại và trả lại ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, với các đối tượng có công theo diện này được quỹ chi trả 100%. Do đó, với NLĐ là bộ đội phục viên cần cung cấp các giấy tờ liên quan, BHXH sẽ chuyển mã hưởng từ mã số 5 lên mã số 2 để được hưởng mức 100% theo quy định. Tương tự, thân nhân của những người thuộc lực lượng vũ trang đã được cấp thẻ thì khi những người này đi làm vẫn phải đóng theo nơi làm việc và trả thẻ để giảm tiền ngân sách nhà nước.

Vẫn phải đóng BHYT - Ảnh 1.