CHỦ ĐỀ

Cuộc thi: Lắng nghe người dân hiến kế

Hiến kế chặn đua xe trái phép (*): Cần khởi tố tội "Tổ chức đua xe trái phép"

Sự manh động, xem thường pháp luật của các đối tượng tổ chức đua xe trái phép đang thách thức lực lượng thực thi công vụ và hệ thống pháp luật. Nếu không nghiêm trị sẽ dẫn đến những tiền lệ nguy hiểm

Hiến kế chặn đua xe trái phép (*): Cần khởi tố tội "Tổ chức đua xe trái phép"
Xem thêm