CHỦ ĐỀ

Cuộc thi: Lắng nghe người dân hiến kế

Lắng nghe người dân hiến kế: TP thông minh cần tích hợp với TP xã hội

Cải thiện chất lượng cuộc sống là mục tiêu của xây dựng TP thông minh qua việc cung cấp các dịch vụ công; tiện ích đô thị hiệu quả hơn; bền vững về kinh tế - xã hội và môi trường

Lắng nghe người dân hiến kế: TP thông minh cần tích hợp với TP xã hội