CHỦ ĐỀ

Cuộc thi viết "Từ trong ký ức"

Cuộc thi viết “Từ trong ký ức”: Sân kho hợp tác xã và những ký ức không quên

Quê tôi nay chẳng còn tên gọi, các sân kho hợp tác xã cũng không còn tồn tại nhưng những ký ức đẹp đẽ trên mảnh sân rộng thênh thang, lát gạch tàu đỏ au ngày đó chẳng thể nào phai

Cuộc thi viết “Từ trong ký ức”: Sân kho hợp tác xã và những ký ức không quên
Xem thêm