CHỦ ĐỀ

Cuộc thi viết về Chủ quyền biển đảo

Cuộc thi viết "Chủ quyền biển đảo bất khả xâm phạm": Đổi thay trên đảo tiền tiêu

Phát huy mạnh mẽ tinh thần khởi nghĩa Hòn Khoai năm xưa, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cà Mau chung sức đồng lòng phát triển đảo tiền tiêu này thành "hòn ngọc" phía Tây Nam của Tổ quốc

Cuộc thi viết "Chủ quyền biển đảo bất khả xâm phạm": Đổi thay trên đảo tiền tiêu
Xem thêm