CHỦ ĐỀ

Cuộc thi viết về Chủ quyền biển đảo

Cuộc thi viết về chủ quyền biển đảo: Hoàng Sa sẽ về với đất mẹ

Việt Nam có đầy đủ bằng chứng chứng minh 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Chúng ta cần giữ vững niềm tin mạnh mẽ Hoàng Sa sẽ trở về với đất mẹ Việt Nam

Cuộc thi viết về chủ quyền biển đảo: Hoàng Sa sẽ về với đất mẹ
Xem thêm