CHỦ ĐỀ

Cuộc thi viết về Chủ quyền biển đảo

Gửi trọn tình yêu với biển

Càng gắn bó với biển bao nhiêu, trái tim tôi càng yêu những gì thuộc về biển, về những con thuyền, những cánh buồm, về những con người bé nhỏ mưu sinh giữa biển cả thêm bấy nhiêu...

Gửi trọn tình yêu với biển
Xem thêm