Xanh ngời vương quốc cỏ TÀ NĂNG

Trong khi những đồi cỏ xanh Tà Năng như nâng ta bay lên thì những con dốc trơn trợt hạ ta xuống đất để vùng vẫy cùng thác, suối mát rượi

Xanh ngời vương quốc cỏ TÀ NĂNG
Xem thêm