Siết chặt quản lý an ninh du lịch

Ngành du lịch kiến nghị nên có lực lượng cảnh sát du lịch và nâng mức xử phạt đối với người nước ngoài nhập cảnh du lịch trái phép

Siết chặt quản lý an ninh du lịch