Theo Sở GD-ĐT TP HCM, chính điều này dẫn đến TP luôn gặp khó khăn khi tuyển dụng đội ngũ giáo viên tiếng Anh, tin học suốt thời gian qua.

Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 2022-2023 của Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết, hiện nay chế độ chính sách đối với trình độ tin học, tiếng Anh của sinh viên mới tốt nghiệp khi được tuyển dụng vào các cơ quan ngoài giáo dục thì có mức lương cơ bản cao hơn (thấp nhất là bằng mức lương tối thiểu vùng hiện nay của TP HCM là 4.680.000 đồng), trong khi nếu trúng tuyển vào viên chức giáo dục thì mức lương tập sự là 3.853.000 đồng.

Cũng theo Sở này, thời gian qua, cùng với việc xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, TP HCM cũng như các địa phương khác tập trung tổ chức thực hiện biên soạn, thẩm định nội dung giáo dục địa phương. Đây là một bộ phận quan trọng trong Chương trình giáo dục phổ thông mới. Tuy nhiên, việc biên soạn tài liệu này đang gặp những khó khăn, vướng mắc do Bộ GD-ĐT chưa có quy định rõ ràng.

Đối với tình hình tuyển dụng giáo viên tại TP, hiện nay Sở đã xây dựng kế hoạch chuyển công tác đối với viên chức thừa ở một số đơn vị và nắm lại nhu cầu thiếu giáo viên, sau đó dự kiến tổ chức tuyển dụng đợt 2 vào khoảng tháng 2-2023 đối với các đơn vị chưa được phân cấp tuyển dụng. 

Riêng các đơn vị đã được phân cấp tuyển dụng và tự chủ tài chính thì tổ chức tuyển dụng theo khả năng và nhu cầu. Sở cũng đã hướng dẫn tất cả các đơn vị trực thuộc chủ động liên kết để chia sẻ giáo viên thỉnh giảng hoặc ký hợp đồng lao động ngắn hạn với điều kiện đặt ra là các trường hợp này phải đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với cấp học, đặc biệt đối với các vị trí giáo viên thiếu nguồn tuyển dụng (công nghệ, tin học) nói chung và vị trí giáo viên môn nghệ thuật (âm nhạc và mỹ thuật) nói riêng.

Đặng Trinh