Đây là hội nghị góp ý "dự thảo cuối" của bộ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12607:2019 mà theo các doanh nghiệp nước mắm truyền thống thì bộ tiêu chuẩn này đang "bức tử" nước mắm truyền thống, không có một điều khoản nào liên quan đến nước mắm truyền thống.

Đừng bức tử nước mắm truyền thống - Ảnh 1.

Trước lúc diễn ra hội nghị, nhiều hội viên Hội Nước mắm Phú Quốc đã vui mừng khi Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, tạm dừng thủ tục công bố TCVN 1607:2019 về quy phạm sản xuất nước mắm, để tiếp tục xin ý kiến.

Theo báo cáo của Hội Nước mắm Phú Quốc, hiện tại hội có 56 hội viên nhà thùng, nước mắm Phú Quốc được sản xuất dựa trên phương pháp thủ công truyền thống. Theo đó, cá cơm được ướp muối với công thức 3 cá + 1 muối được ủ chượp từ 10-12 tháng mới cho ra sản phẩm nước mắm. Mỗi năm nước mắm Phú Quốc sản xuất hơn 30 triệu lít nước mắm từ 20-43 độ đạm, đạt doanh thu hơn 600 tỉ đồng mỗi năm, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn người lao động.

Tin - ảnh: Hoàng Tuấn